RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

Na reprezentatywny wskaźnik składaja się odsetki, składki ubezpieczeniowe, prowizje, aktualny kurs waluty. Aby być dobrze rozeznanym należy dokładnie go przeanalizować gdyż bardzo często RRSO nie zawiera pewnych obciążeń dodatkowych takich jak koszty monitow bankowych czy opłaty za obsługę karty, a to bardzo zmienia całkowity koszt kredytu.

Moment, w którym mamy sporządzić wniosek kredytowy powinien nastąpić po zebraniu kompletu wszystkich niezbędnych oświadczeń i potwierdzeń. Załączniki są niemalże najważniejszym dowodem na to że kredytobiorca jest gotowy na to by podjąć zobowiązanie. Szczegółowe informacje zawarte we wniosku a także wiele pytań podczas wizyty w banku służą skrupulatnej analizie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Do takich dokumentów należeć będą w przypadku :

  • umowy o pracę – zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o dochodach, wykaz przelewów wynagrodzenia wpływającego na konto, PIT-37 za poprzedni rok, a także wszystkie świadectwa pracy
  • umowy o dzieło/zlecenie /świadczenie usług – zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, wykaz umów cywilnoprawnych, wyciąg z wpływów bankowych, PIT-37 za 2 ubiegłe lata
  • emerytury/zasiłku przedemerytalnego – decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury wraz z decyzją o jej przyznaniu, wyciąg z konta lub przedstawienie ostatniego odcinka emerytury

Podpis widniejący na umowie nie obliguje kredytodawcy do natychmiastowej wypłaty środków. Klient musi jeszcze udać się do notariusza w celu załatwienia formalności odnośnie cesji czyli przeniesienia własności. Mało tego, by instytucja bankowa rozpoczęła procedurę udostępnienia środków oprócz aktu własności potrzebować będzie dodatkowo dokumenty od dewelopera, umowę kupna-sprzedaży oraz umowę przedwstępna.

Jeśli okaże się że decyzja o kredycie została podjęta pochopnie, mamy wówczas 14 dni na rezygnację z niej bez podawaniaprzyczyny. Umowa kredytu zawiera również wzór rezygnacji z tego zobowiązania gdyby kredytobiorca zmienił zdanie w ciągu tych kilkunastu dni. Rezygnację należy dostarczyć osobiście do siedziby banku, wysłać listem poleconym lub przedłożyć za pośrednictwem doradcy. Wówczas klient musi zwrócić środki powiększone o odsetki naliczone z chwilą udostępnienia na jego konto.

Wcześniejszą splata rat kredytu hipotecznego jest dopuszczalna i rządzi się swoimi prawami. Może do niej dojść na pewnych warunkach :

•Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty może być pobierana przez okres do 3 lat od momentu podpisania zobowiązania jednocześnie nie mogąc przekroczyć 3%kwoty uregulowanej przed terminem

•Prowizja nie powinna również być większa od sumy odsetek jakie w czasie 1 roku naliczono by od przedterminowej spłaty do dnia rzeczywistej spłaty

 
rogal 17 04 20 - 09:54 | | Domyślne