Kredyt konsolidacyjny a ubezpieczenia ? co warto wiedzieć?

Dla wielu Klientów banków pojęcie "ubezpieczenia kredytu konsolidacyjnego" jest hasłem jednoznacznym i wiąże się z ubezpieczeniem Kredytobiorcy na wypadek utraty pracy. W praktyce, stwierdzenie to jest znacznie bardziej złożone. Owszem, najczęściej bank żąda od Klienta przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla kredytobiorców, jednak w niektórych sytuacjach, może poprosić również o inną, konkretną polisę.

Kredyt konsolidacyjny – na co warto go ubezpieczyć?

Bank może zażądać od nas wykupienia różnych rodzajów polis, których zadaniem będzie spłata bieżącego zobowiązania na rzecz banku, w wyniku zaistnienia określonych sytuacji. Polisty te zwykle spłacają pozostałą część kredytu, co oznacza, że biegiem czasu ich wartość spada.

Ubezpieczenie na życie – z reguły jest ono nabardziej kosztowne, gdyż zabezpiecza ono żądania banku na wypadek śmierci Ubezpieczonego, czyli Kredytobiorcy. Większość polis określa warunki, w których dane świadczenie zostanie wypłacone. Ubezpieczenie na życie stosuje się zwłaszcza w przypadku kredytów wieloletnich a konsolidacja z pewnością takim kredytem jest.

Ubezpieczenie od utraty pracy – jest to polisa, która bardzo często jest wykupywana na życzenie Klienta. Oczywiście nie obejmuje ona zwolnienia w każdym zaistniałym przypadku. Najczęściej dotyczy ona tylko tych zdarzeń, co do których pracownik (czyli Kredytobiorca) nie ponosi jakiejkolwiek winy. Polisa na utratę zatrudnienia obejmuje zwykle osoby pracujące na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenie nieruchomości – to kolejna polisa, z której zwykle muszą skorzystać osoby zaciągające kredyty hipoteczne, lub konsolidacje tych kredytów. Polisa ta gwarantuje wypłatę środków w przypadku przypadkowego zniszczenia nieruchomości, przykładowo na wskutek pożaru. Warto pamiętać, że wypłata środków z tej polisy również jest uzależniona od okoliczności, jakie wystąpiły przy utracie nieruchomości.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego jest dla banku gwarancją, na podstawie której może on odzyskać środki utracone na rzecz Kredytobiorcy (w wyniku zdarzeń określonych w polisie). Niestety, ubezpieczenie to może mieć bardzo złożoną formę i nie musi obejmować określonych zdarzeń. Niemniej, dzięki niemu, nie istnieje potrzeba włączenia do kredytu żyrantów, którzy poświadczaliby spłatę własnym majątkiem.

 
rogal 22 11 19 - 11:54 | | Domyślne