RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

Na reprezentatywny wskaźnik składaja się odsetki, składki ubezpieczeniowe, prowizje, aktualny kurs waluty. Aby być dobrze rozeznanym należy dokładnie go przeanalizować gdyż bardzo często RRSO nie zawiera pewnych obciążeń dodatkowych takich jak koszty monitow bankowych czy opłaty za obsługę karty, a to bardzo zmienia całkowity koszt kredytu.

Moment, w którym mamy sporządzić wniosek kredytowy powinien nastąpić po zebraniu kompletu wszystkich niezbędnych oświadczeń i potwierdzeń. Załączniki są niemalże najważniejszym dowodem na to że kredytobiorca jest gotowy na to by podjąć zobowiązanie. Szczegółowe informacje zawarte we wniosku a także wiele pytań podczas wizyty w banku służą skrupulatnej analizie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Do takich dokumentów należeć będą w przypadku :

 
rogal 17 04 20 - 09:54 | | Domyślne