Kredyt konsolidacyjny a ubezpieczenia ? co warto wiedzieć?

Dla wielu Klientów banków pojęcie "ubezpieczenia kredytu konsolidacyjnego" jest hasłem jednoznacznym i wiąże się z ubezpieczeniem Kredytobiorcy na wypadek utraty pracy. W praktyce, stwierdzenie to jest znacznie bardziej złożone. Owszem, najczęściej bank żąda od Klienta przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla kredytobiorców, jednak w niektórych sytuacjach, może poprosić również o inną, konkretną polisę.

Kredyt konsolidacyjny – na co warto go ubezpieczyć?

Bank może zażądać od nas wykupienia różnych rodzajów polis, których zadaniem będzie spłata bieżącego zobowiązania na rzecz banku, w wyniku zaistnienia określonych sytuacji. Polisty te zwykle spłacają pozostałą część kredytu, co oznacza, że biegiem czasu ich wartość spada.

 
rogal 22 11 19 - 11:54 | | Domyślne