Kredyt bankowy w Polsce.

Co zawiera wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek o kredytowy gotówkowy zawiera kilka ważnych informacji. Należy podać w nim kwotę kredytu, cel tego kredytu, jak również okres kredytowania, terminy spłaty, informacje o ewentualnym zadłużeniu jakie ogółem posiada przyszły kredytobiorca, musi również podać zadłużenia z tytułu innych kredytów i pożyczek, oraz określić jaka jest jego aktualna sytuacja finansowa. We wniosku należy również podać formy zabezpieczenia kredytu. Realizacja umowy kredytu bankowego składa się z kilku etapów. Etap pierwszy to wnioskowanie, etap drugi analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy, etap trzeci podjęcie decyzji kredytowej przez bank, etap czwarty podpisanie umowy, etap piąty wypłata kredytu w formie określonej umową, oraz ostatni szósty etap czyli kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami jakie zawarto w umowie. W procesie analizy zdolności kredytowej brane są pod uwagę określone czynniki. W przypadku, kiedy o kredyt stara się osoba fizyczna bank sprawdza jej majątek, dochody, to jakie jest jego zatrudnienie, oraz sprawdza informacje czy spłaca on inne kredyty i pożyczki. W przypadku kiedy o kredyt stara się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bank wykonuje analizę wyników finansowych oraz ocenia płynność finansową. Sprawdza również jaka była dotychczasową historia współpracy kredytobiorcy z bankami, zobacz także darmowe pożyczki bez bik - mega zestawienie na 17bankow, możesz tam porównać oferty, wysłać wniosek czy poznać wskazówki finansowe.

 
rogal 15 05 19 - 14:19 | | Domyślne